bip
 
 
 
 
logoPWIS

 

 

Spotkania edukacyjne z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS

 

Z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS, który co roku przypada 1 grudnia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu zorganizował spotkania edukacyjne w trzech szkołach na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego. W dniu 29 listopada 2019 r. spotkał się z uczniami Zespołu Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie, 2 grudnia 2019 r. z wychowankami Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu, a 12 grudnia 2019 r. z uczniami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gałczewie, gm. Golub-Dobrzyń. Podczas każdego spotkania, Państwowy Powiatowy Inspektor Snitarny w Golubiu-Dobrzyniu wygłosił prelekcję podczas której podzielił się z uczniami wiedzą na temat HIV i AIDS. Następnie złożył serdeczne podziękowania na ręce każdego z dyrektorów szkół za aktywne włączenie się w propagowanie profilaktyki HIV/AIDS. Kolejnym etapem spotkań były przygotowane przez uczniów happeningi, w tym scenki profilaktyczne obrazujące sposoby zakażenia wirusem HIV i sytuacje ryzykowne. 

 Szkolenia poświęcone tematyce uzależnień od substancji psychoaktywnych
pt. Dopalacze - zagrożenie dla zdrowia i życia. Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród młodzieży

 

W dniach 19 listopada 2019 r. i 3 grudnia 2019 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu –Dobrzyniu przy współudziale wojtów gmin: Radomin i Zbójno, zorganizował bezpłatne szkolenia poświęcone tematyce uzależnień od substancji psychoaktywnych pt. Dopalacze - zagrożenie dla zdrowia i życia. Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród młodzieży. Szkolenia skierowane były do osób pracujących na co dzień z dziećmi i młodzieżą, a w szczególności do dyrektorów szkół, pedagogów szkolnych, wychowawców, nauczycieli, pracowników opieki społecznej i służby zdrowia, a także przedstawicieli gmin: Radomin i Zbójno. Głównym celem szkoleń było pogłębienie kompetencji w zakresie rozpoznawania uzależnień i wczesnego reagowania na zauważone symptomy u dzieci i młodzieży. Podczas obu spotkań, oprócz prelekcji wygłoszonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu, wystąpili także zaproszeni goście, którzy przekazali swoją wiedzę na temat walki z uzależnieniem od dopalaczy:
- Pan Andrzej Olczyk – psycholog, specjalista w dziedzinie profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych, przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Wolontariuszy Razem w Toruniu;
- przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu. 

Oba spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem. Szkolenie zorganizowane w gminie Radomin liczyło 65 uczestników, z kolei w gminie Zbójno – 55. 
Spotkanie edukacyjne w ramach Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu
 
W dniu 13 listopada 2019 roku w Szkole Podstawowej w Klonowie (gmina Zbójno) odbyło się spotkanie edukacyjne w ramach Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu.
Podczas  spotkania z uczniami, pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu przeprowadzili zajęcia edukacyjne na temat negatywnych skutków zdrowotnych palenia tytoniu. Kolejnym etapem spotkania była przygotowana przez uczniów część artystyczna, w tym scenki profilaktyczne przedstawiające zagrożenia zdrowotne związane z uzależnieniem od tytoniu. 
 

Dzień Otwarty w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu

W dniu 15 października 2019 roku, z okazji jubileuszu 100-lecia Służb Sanitarnych w Polsce, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu –Dobrzyniu zorganizował w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Dzień Otwarty, na który zaprosił mieszkańców powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Podczas spotkań z uczestnikami Dnia Otwartego przybliżono rys historyczny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu oraz zakres zadań wykonywanych przez poszczególne sekcje i samodzielne stanowiska, w celu poprawy zdrowia publicznego wszystkich mieszkańców powiatu. Zorganizowano stoisko informacyjno-edukacyjne, w którym udzielane były m.in. porady w zakresie kształtowania zdrowego stylu życia, profilaktyki chorób zakaźnych i pasożytniczych. Uczestnicy Dnia Otwartego mieli możliwość wykonania pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz przetestowania narkogogli (symulatora środków psychoaktywnych). W formie edukacji prozdrowotnej przygotowana została wystawa grzybów jadalnych, niejadalnych i trujących. Okazy prezentowane były w otoczeniu innych elementów runa leśnego, które współtworzyły niepowtarzalną atmosferę lasu. Całość wystawy wzbogacona była planszami edukacyjnymi i ulotkami ilustrującymi różnicę między poszczególnymi gatunkami grzybów. Wystawa połączona była z edukacją w aspekcie bezpiecznego grzybobrania. Ciekawym elementem obchodów była ekspozycja wizualno-graficzna przedstawiająca historię służb sanitarnych w Polsce na przestrzeni 100 lat, która skłoniła zarówno uczestników wydarzenia, jak i obecnych pracowników do refleksji i wspomnień o byłych pracownikach Inspekcji Sanitarnej.
Na zakończenie obchodów Dnia Otwartego, zostało zorganizowane spotkanie pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu z władzami Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu. Podczas spotkania Starosta Golubsko-Dobrzyński w podziękowaniu za dotychczasową pracę pracowników Stacji w obszarze zdrowia publicznego, na ręce Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu wręczył okolicznościowy grawerton, życząc dalszych sukcesów w realizacji stawianych sobie celów. 

 

BEZPIECZNE WAKACJE 2019 CD.

Dnia 27 sierpnia 2019r. zostało zorganizowane kolejne już spotkanie w ramach akcji „BEZPIECZNE WAKACJE”. Tym razem pracownicy PSSE w Golubiu-Dobrzyniu zorganizowali spotkanie edukacyjne z młodymi pasjonatami piłki ręcznej, którzy są uczestnikami obozu sportowego w Kowalewie Pomorskim, realizowanego we współpracy ze Związkiem Piłki Ręcznej w Warszawie.

Podczas spotkania pracownicy PSSE przeprowadzili pogadanki na temat bezpiecznego plażowania, kąpieli wodnych i słonecznych, a także przekazano informację na temat zdrowego stylu życia i profilaktyki uzależnień. Z uczestnikami spotkania przeprowadzono quiz wiedzy prozdrowotnej. 

 

BEZPIECZNE WAKACJE 2019

W ramach akcji „BEZPIECZNE WAKACJE” pracownicy PSSE w Golubiu-Dobrzyniu zorganizowali spotkania w dniu 18 lipca 2019r. z uczestnikami obozu BMX CAMP w Kowalewie Pomorskim oraz w dniu 25 lipca 2019r. z uczestnikami kolonii na Zamku w Golubiu-Dobrzyniu i z harcerzami wypoczywającymi pod namiotami w miejscowości Paliwodzizna nad jeziorem „Grodno” gm. Golub-Dobrzyń.

Podczas spotkań zostały przeprowadzone pogadanki na temat zdrowego stylu życia, a także zagrożeń zdrowotnych, związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych, piciem alkoholu i paleniem tytoniu. Uczestnikom wypoczynku przypomniano również zasady bezpiecznego zachowania w lesie i nad wodą. Na zakończenie z życzeniami bezpiecznych wakacji rozdano materiały informacyjno-edukacyjne dotyczące wyżej wymienionej tematyki. 

 

XX SPOTKANIE Z PROFILAKTYKĄ POD HASŁEM „PIJESZ! PALISZ – ŻYCIE TRACISZ” – NA TERENIE GMINY RADOMIN

W dniu 17.06.2019r. w Filii w Dulsku Szkoły Podstawowej w Radominie odbyło się już XX spotkanie z profilaktyką, podczas którego została przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu pogadanka na temat profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz przedstawiony został bogaty program artystyczny przygotowany przez uczniów szkół z terenu gminy Radomin, poświęcony tematyce zdrowotnej.
Podczas spotkania podsumowany został konkurs plastyczny – etap powiatowy pt. „Nie pal przy mnie, proszę”.  Laureatom wręczono dyplomy  oraz nagrody rzeczowe.
Ponadto strażacy z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu przeprowadzili z uczniami pogadankę na temat bezpiecznego spędzania wypoczynku nad wodą podczas zbliżających się wakacji. 

 

SZKOLENIE - DEZYNFEKCJA

W dniu 6 czerwca 2019r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu we współpracy z Polskim Towarzystwem Higienicznym Oddział w Bydgoszczy oraz firmą MEDILAB zorganizował spotkanie edukacyjne dla pracowników podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych z terenu powiatu golubsko-dobrzyńskiego pt. „Zapobieganie uchybieniom w procedurach higienicznych stosowanych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, w tym w gabinetach stomatologicznych”.

W spotkaniu uczestniczyły 42 osoby. Każdy z uczestników spotkania otrzymał certyfikat i materiały edukacyjne. 

 

ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNE

W dniach 23 maja 2019r. i 3 czerwca 2019r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu odbyły się zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów klas VII i VIII oraz dla rodziców na temat:  „Palenie tytoniu i środki zastępcze – zagrożenie dla zdrowia i życia”. 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu i Starosta Golubsko-Dobrzyński zorganizowali akcję prozdrowotną skierowaną do mieszkańców powiatu, w ramach której oferowano bezpłatne badania w kierunku: raka jajnika i raka prostaty, słuchu, ciśnienia wewnątrzgałkowego, ciśnienia tętniczego krwi, zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu, a także obliczanie wskaźnika masy ciała BMI. Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu udzielili cennych porad z zakresu chorób zakaźnych, szczepień ochronnych – obowiązkowych i zalecanych, profilaktyki chorób cywilizacyjnych, odkleszczowych, a także uzależnień od substancji psychoaktywnych.

Celem przeprowadzonej akcji prozdrowotnej było upowszechnienie wśród społeczeństwa znaczenia profilaktyki zdrowotnej. Chociaż społeczeństwo jest świadome odpowiedzialności za własne zdrowie, jednak nadal powinniśmy aktywizować działania w zakresie kształtowania właściwych zachowań zdrowego stylu życia.

Akcja spotkała się z licznym zainteresowaniem. Z oferowanych badań i porad skorzystało 1500 osób.

Relacja z tego przedsięwzięcia została zamieszczona w lokalnej prasie, a także wyemitowana przez miejscową telewizję kablową. 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

W dniu 22 marca 2019r. z okazji „Światowego Dnia Wody” z  inicjatywy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu na terenie ujęcia wody w Białkowie gm. Golub-Dobrzyń zorganizowano spotkanie uczniów z Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu. Uczestników spotkania oprowadzono po stacji uzdatniania wody w Białkowie gm. Golub-Dobrzyń i zapoznano z procesem uzdatniania wody. Jednym z elementów zajęć edukacyjnych było również poznanie przez młodych odbiorców specyfiki pracy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem sanitarnym wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

SPOTKANIE W SPRAWIE DOPALACZY

W dniu 13 marca 2019r. odbyło się spotkanie uczniów z Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu z przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej i Komendy Powiatowej Policji w Golubiu – Dobrzyniu, aby porozmawiać o zagrożeniach jakie niesie za sobą zażywanie substancji psychoaktywnych. Podczas spotkania uczniowie mieli możliwość przymierzenia narkogogli, a także skorzystania z punktu informacyjno - edukacyjnego nt. środków zastępczych tzw. dopalaczy. 

BEZPIECZNE FERIE

Akcja profilaktyczna pn. „BEZPIECZNE FERIE” przeprowadzona przez pracowników PSSE w Golubiu-Dobrzyniu wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu w dniu 24 stycznia 2019r. z uczestnikami zimowiska w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gałczewie gm. Golub-Dobrzyń oraz w dniu 28 stycznia 2019r. z uczestnikami zimowiska na Zamku w Golubiu-Dobrzyniu.

 

logo min

 godlo sc

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Golubiu-Dobrzyniu

 


Służba Cywilna

 

 

ul. Dr Jerzego Gerarda Koppa 1 A,
87-400 Golub-Dobrzyń

 

 

tel. centrali: 56 683-24-85 
fax. 56 683-24-42
(nie służą do kontaktu w sprawie koronawirusa)

e-mail: psse.golubdobrzyn@pis.gov.pl

twitter 2430933 1280   facebook 2429746 1280
       

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności