bip
 
 
 
 
logoPWIS

ŚWIATOWY DZIEŃ AIDS

Z okazji „Światowego Dnia AIDS” w dniu 3 grudnia 2018r. w Zespole Szkół nr 2 w Golubiu -Dobrzyniu oraz w dniu 4 grudnia 2018r. w Zespole Szkół w Zbójnie odbyły się spotkania z młodzieżą. W spotkaniu uczestniczył Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu -Dobrzyniu oraz pracownik Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia. Podczas spotkań z młodzieżą Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przedstawił prelekcje nt. „Zagrożenia HIV - ciągle aktualnym problemem zdrowotnym”. Podczas spotkań podsumowano konkurs na plakat HIV/AIDS. Młodzież uczestniczyła w konkursie wiedzy nt. HIV/AIDS oraz zaprezentowała scenki profilaktyczne dotyczące tematyki HIV /AIDS. 

Z okazji X Ogólnopolskiego Dnia Szczepień Ochronnych w dniu 7 grudnia 2018r. w siedzibie PSSE w Golubiu Dobrzyniu został zorganizowany punkt informacyjno-edukacyjny nt. szczepień ochronnych.

Celem obchodów X Ogólnopolskiego Dnia Szczepień Ochronnych jest propagowanie szczepień jako najskuteczniejszego sposobu zapobiegania chorobom oraz poprawa społecznej wiedzy na temat korzyści wynikających ze stosowania szczepień, a także konieczności poszerzania dostępu do tego rodzaju profilaktyki. 
 
Z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia w dniu 15 listopada 2018r. w Zespole  Szkół im. Anny Wazówny w Golubiu–Dobrzyniu odbyło się spotkanie pod hasłem „Rzuć Palenie Razem z Nami”. W spotkaniu uczestniczył Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu oraz pracownik Higieny Dzieci i Młodzieży. PPIS w Golubiu-Dobrzyniu Pani Iwona Malinowska  przeprowadziła prelekcję na temat skutków zdrowotnych i społecznych, wynikających z używek takich jak nikotyna.

Podczas spotkania podsumowano konkurs na plakat oraz prezentację multimedialną dotyczącą szkodliwości palenia papierosów. Pracownik PSSE przeprowadził pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Dużym zainteresowaniem cieszył się również test z użyciem narkogogli, które pokazywały jak zniekształcenie obrazu, spowolnienie czasu reakcji, problemy z oceną odległości i kierunków może przyczynić się do niepożądanych skutków po zażyciu środków psychoaktywnych. 

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną przeprowadziło w szkołach podstawowych w okresie od 1 października do 31 października 2018r. przedsięwzięcie pod tytułem ,,Akcja ważenia tornistrów”.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu włączył się w działania polegające na przeprowadzeniu badania ciężaru tornistrów poprzez wyznaczenie dwóch szkół podstawowych, które są objęte profilaktyczną opieką zdrowotną nad uczniami. W dniu 10.10.2018r. badania przeprowadzono w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu. Kolejną wytypowaną szkołą podstawową, w której przeprowadzono badania w dniu 19.10.2018r. była Szkoła Podstawowa im. Dziewanowskiego w Płonnem gm. Radomin.

Ogółem w wydarzeniu pt. ,,Akcja ważenia tornistrów” na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego objęto 339 uczniów. 
 
W ramach akcji „BEZPIECZNE WAKACJE” pracownicy PSSE w Golubiu-Dobrzyniu zorganizowali spotkania w dniu 3 lipca 2018r. z uczestnikami obozu BMX CAMP w Kowalewie Pomorskim, w dniu 5 lipca 2018r. z wychowankami Świetlicy Socjoterapeutycznej  w Golubiu-Dobrzyniu oraz w dniu 24 lipca 2018r. z uczestnikami kolonii letnich odbywających się na Zamku Golubskim. 

W dniu 5 czerwca 2018r. w Szkole Podstawowej im. Dziewanowskich w Płonnem gm. Radomin odbyło się XIX Spotkanie z Profilaktyką pod hasłem: „TWOJA DROGA- MASZ WYBÓR- POSTAW NA ŻYCIE BEZ NAŁOGÓW”. Podczas spotkania przeprowadzone zostały prelekcje na temat zagrożeń ze strony substancji psychoaktywnych, konkursy na temat zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia. Wszyscy uczestnicy spotkania wypuścili w powietrze balony, symbolizujące życie wolne od nałogów. 

W dniach 08.06.2018r. i 14.06.2018r. w Zespole Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim oraz w Zespole Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu odbyły się szkolenia, które były kontynuacją działań w ramach Projektu KIK/35 „Zapobieganie zakażeniom HCV”, realizowanego w latach 2012-2016, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Ministra Zdrowia.

Na spotkania zostali zaproszeni uczniowie klas o profilu fryzjerskim, kosmetycznym i gastronomicznym. 

Spotkania z młodzieżą w dniu 8.06.2018r. i 18.06.2018r. z Zespołu Szkół im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu podczas których przedstawiciele PSSE w Golubiu-Dobrzyniu i Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu wygłosili prelekcje na temat zagrożeń ze strony substancji psychoaktywnych, w szczególności narkotyków i tzw. dopalaczy.

Dużym zainteresowaniem cieszył się test z użyciem narkogogli, które pokazywały jak zniekształcenie obrazu, spowolnienie czasu reakcji, problemy z oceną odległości i kierunków może przyczynić się do niepożądanych skutków po zażyciu środków psychoaktywnych. 

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia w dniu 6 kwietnia 2018r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we współpracy ze Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu i Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Gol-Med” w Golubiu –Dobrzyniu zorganizowała akcję prozdrowotną w ramach, której przeprowadzono szereg bezpłatnych badań i porad zdrowotnych m.in.: badanie poziomu cukru we krwi, badanie ciśnienia krwi, badanie słuchu, obliczanie wskaźnika masy ciała BMI, przeprowadzano pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu, udzielano porad dietetycznych oraz informacji na temat badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego. Podczas akcji udzielano poradnictwa oraz udostępniona była wystawa materiałów informacyjno-edukacyjnych na temat zdrowego stylu życia, profilaktyki uzależnień, chorób zakaźnych i odkleszczowych, a także można było przetestować narkogogle, doświadczając w jaki sposób ciało reaguje na środki psychoaktywne.

Galeria zdjęć z obchodów Światowego Dnia Zdrowia 

W ramach obchodów Światowego Dnia Wody dnia 22 marca 2018r. z inicjatywy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu i Prezesa Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu na terenie ujęcia wody zorganizowano spotkanie z młodzieżą Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu.

logo min

 godlo sc

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Golubiu-Dobrzyniu

 


Służba Cywilna

 

 

ul. Dr Jerzego Gerarda Koppa 1 A,
87-400 Golub-Dobrzyń

 

 

tel. centrali: 56 683-24-85 
fax. 56 683-24-42
(nie służą do kontaktu w sprawie koronawirusa)

e-mail: psse.golubdobrzyn@pis.gov.pl

twitter 2430933 1280   facebook 2429746 1280
       

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności