bip
 
 
 
 
logoPWIS

Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego

Formularz zagłoszenia NOP po szczepieniu BCG

Formularz zgłoszenie NOP po szczepieniu innym niż BCG

Kwartalne sprawozdanie wg informacji zawartych w kartach uodpornienia

Kwartalne sprawozdanie z nadzoru nad kartami uodpornienia

MZ-54 Roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych za rok 2019

MZ-55 Meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę za okres, dzień

ZLB-1 Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych

ZLB-2 Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku gruźlicy

ZLB-3 Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV)

ZLK-1 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej

ZLK-2 Zgłoszenie rozpoznania gruźlicy

ZLK-3 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową

ZLK-4 Formularz zgłoszenia rozpoznania zakażenia HIV/zachorowania na AIDS/zgonu osoby zakażonej HIV/chorej na AIDS

ZLK-5 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej


Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi

Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację i przewiezienie zwłok i szczątków ludzkich

Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu administracyjnym dotyczącym ekshumacji

Zgoda zarządcy na ekshumacje

Zgoda zarządcy na pochowanie ekshumowanych zwłok

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i PU

Wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego, że obiekt znajduje się pod bieżącym nadzorem PSSE

Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontrli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej


Stanowisko ds. Prewencji Chorób Zawodowych

Skierowanie na badania w celu rozpoznania choroby zawodowej

Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej

Informacja o użyciu czynnika biologicznego w środowisku pracy

Formularz zgłoszenia zatrucia środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną


Stanowisko ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Wniosek - Zgłoszenie zakończenia realizacji obiektu budowlanego

Wniosek - Zgłoszenie zakończenia realizacji obiektu budowlanego


Stanowisko ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Międzywojewódzki Festiwalu Krótkich Filmów o HIV:

Zgłoszenie uczestnictwa

Regulamin konkursu

Pismo do szkół

Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu

Zgoda przedstawiciela ustawowego na udział w konkursie dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia

Znak graficzny Festiwalu

12 edycja wojewódzkiego konkursu Jesień w lesie grzyby niesie:

Regulamin 12 edycji wojewódzkiego konkursu Jesień w lesie grzyby niesie

Zgoda pełnoletniego na udział w konkursie

Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia na udział w konkursie

Oświadczenia do konkursu na Hasło Promujące Zdrowy Styl Życia:

Zgoda na publikację hasła

Zgoda na publikację danych osobowych


Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży

Zasady udostępniania wody wodociągowej dzieciom w placówkach szkolno-wychowawczych


 

 

logo min

 godlo sc

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Golubiu-Dobrzyniu

 


Służba Cywilna

 

 

ul. Dr Jerzego Gerarda Koppa 1 A,
87-400 Golub-Dobrzyń

 

 

tel. centrali: 56 683-24-85 
fax. 56 683-24-42
(nie służą do kontaktu w sprawie koronawirusa)

e-mail: psse.golubdobrzyn@pis.gov.pl

twitter 2430933 1280   facebook 2429746 1280
       

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności