bip
 
logoPWIS

IMG 20191015 082444

 

W dniu 15 października 2019 roku, z okazji jubileuszu 100-lecia Służb Sanitarnych w Polsce, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu –Dobrzyniu zorganizował w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Dzień Otwarty, na który zaprosił mieszkańców powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Podczas spotkań z uczestnikami Dnia Otwartego przybliżono rys historyczny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu oraz zakres zadań wykonywanych przez poszczególne sekcje i samodzielne stanowiska, w celu poprawy zdrowia publicznego wszystkich mieszkańców powiatu. Zorganizowano stoisko informacyjno-edukacyjne, w którym udzielane były m.in. porady w zakresie kształtowania zdrowego stylu życia, profilaktyki chorób zakaźnych i pasożytniczych. Uczestnicy Dnia Otwartego mieli możliwość wykonania pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz przetestowania narkogogli (symulatora środków psychoaktywnych). W formie edukacji prozdrowotnej przygotowana została wystawa grzybów jadalnych, niejadalnych i trujących. Okazy prezentowane były w otoczeniu innych elementów runa leśnego, które współtworzyły niepowtarzalną atmosferę lasu. Całość wystawy wzbogacona była planszami edukacyjnymi i ulotkami ilustrującymi różnicę między poszczególnymi gatunkami grzybów. Wystawa połączona była z edukacją w aspekcie bezpiecznego grzybobrania. Ciekawym elementem obchodów była ekspozycja wizualno-graficzna przedstawiająca historię służb sanitarnych w Polsce na przestrzeni 100 lat, która skłoniła zarówno uczestników wydarzenia, jak i obecnych pracowników do refleksji i wspomnień o byłych pracownikach Inspekcji Sanitarnej.
Na zakończenie obchodów Dnia Otwartego, zostało zorganizowane spotkanie pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu z władzami Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu. Podczas spotkania Starosta Golubsko-Dobrzyński w podziękowaniu za dotychczasową pracę pracowników Stacji w obszarze zdrowia publicznego, na ręce Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu wręczył okolicznościowy grawerton, życząc dalszych sukcesów w realizacji stawianych sobie celów.

Całość obchodów została uwieczniona na licznych zdjęciach, do obejrzenia których serdecznie zapraszamy.

 

logo min

 godlo sc

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Golubiu-Dobrzyniu

 


Służba Cywilna

 

border

ul. Dr Jerzego Gerarda Koppa 1 A,
87-400 Golub-Dobrzyń

 

 

tel. centrali: 56 683-24-85
fax. 56 683-24-42
e-mail: psse.golubdobrzyn@pis.gov.pl

twitter 2430933 1280   facebook 2429746 1280
        Ochrona danych osobowych